Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. ................a blog by- Dipak yatri

"संसारमा सबभन्दा मुस्किल काम आफूलाई सुधार्नु हो भने सबभन्दा सजिलो काम अरुको कुरा काट्नु हो ।" : - अज्ञात ... ..... "तिमी कुनै पनि उपहार दिएर नकिन, किनकी जब तिमी उपहार दिन छाड्छौ उनीहरु तिमीलाइ पनि छाड्ने छन।":- फुलर ..............."असल पुस्तक पढने मानिस खराब हुन सक्दैन।":-थोरो

Contact


तपाई हरुको लेख रचना हरुलाई पनी प्रकाशन गर्ने गर्दछौ। रचना हरु प्रकाशन गर्न को लागी ईमेल गर्न सक्नु हुनेछ, पहीलो पटक रचना पठाउदा आफ्नो नाम,ठेगना र फोटो पनी पठाउनु होला धन्यबाद। Email:-dipsikhar@gmail.com