Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. ................a blog by- Dipak yatri

"संसारमा सबभन्दा मुस्किल काम आफूलाई सुधार्नु हो भने सबभन्दा सजिलो काम अरुको कुरा काट्नु हो ।" : - अज्ञात ... ..... "तिमी कुनै पनि उपहार दिएर नकिन, किनकी जब तिमी उपहार दिन छाड्छौ उनीहरु तिमीलाइ पनि छाड्ने छन।":- फुलर ..............."असल पुस्तक पढने मानिस खराब हुन सक्दैन।":-थोरो

Saturday, September 3, 2011

आज घर उस्तै छ

आज घर उस्तै छ
आज डर उस्तै छ
नाङ्गो जीउमा कपडा सिईदिन्छु भन्थ्यो
खाली पेटलाई सामल दिईदिन्छु भन्थ्यो
त्यँही जीउ ढाक्न कात्रो दियो
 पेट भर्न गोली दियो
आज घर उस्तै छ
आज डर उस्तै छ
चुईने छानो टाली दिन्छु भन्थ्यो
गरवी सबै फाली दिन्छु भन्थ्यो
त्यँही छानो मा आगो लगायो
सुकम्बासी बस्ती भगायो 
आज घर उस्तै छ
आज डर उस्तै छ
जनताको शासन ल्याउछु भन्थ्यो
भष्ट्रचारी सबै भ्याँउछु भन्थ्यो
त्यँही जनता सबै रैती बनायो
भष्ट्रचारले देशै गनायो
आज घर उस्तै छ
आज डर उस्तै छ
चिल्ला गाडी चढ्ने लाई हिडाउछु भन्थ्यो
सामन्ति सबै लाई गिडाउछु भन्थ्यो
 चिल्ला गाडी भित्र  हाँसी रहेछ
सामन्त बनेर नाँची रहेछ
आज घर उस्तै छ ।
आज डर उस्तै छ ।