Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. ................a blog by- Dipak yatri

"संसारमा सबभन्दा मुस्किल काम आफूलाई सुधार्नु हो भने सबभन्दा सजिलो काम अरुको कुरा काट्नु हो ।" : - अज्ञात ... ..... "तिमी कुनै पनि उपहार दिएर नकिन, किनकी जब तिमी उपहार दिन छाड्छौ उनीहरु तिमीलाइ पनि छाड्ने छन।":- फुलर ..............."असल पुस्तक पढने मानिस खराब हुन सक्दैन।":-थोरो

Wednesday, July 20, 2011

एक अनौ जिन्दगी

असरल्ल ब्याथाहरु
गरा, खेतको आलीमा बिसाउदै
छरपष्ट सपना हरु बटुल्दै
क्रमबद्ध लम्किरहेछ
दुई आत्माको पछि पछि
फगत बाच्नको लागी
प्राप्ती !
एक अनौ जिन्दगी